Rabu, 09 November 2016

(Do'a of the Day) 09 Shafar 1438HBismillah irRahman irRaheem

In the Name of Allah, The Most Gracious, The Most Kind

Allaahumma rabbas samaawaati wa rabbal ardhi wa rabbal 'arsyil adliim. Rabbanaa wa rabba kulli syai'in, faalikal habbi wan nawaa, munzilat tauraati wal injiili wal qur'aan. A'uudzubika min syarri kulli dzii syarrin anta aakhidzun bi naashiyatihaa. Antal awwalu fa laisa qablaka syai'un wa antal aakhiru fa laisa ba'daka syai'un, wa antadl dlaahiru fa laisa fauqaka syai'un, wa antal baathinu fa laisa duunaka syai'. Iqdhi 'annad daina wa aghninaa minal faqri.

Ya Allah, Tuhan Pemelihara kerajaan langit. Tuhan Pemelihara bumi dan Tuhan Pemelihara arsy yang agung. Tuhan kami, Tuhan Pemelihara segala sesuatu. Tuhan yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Tuhan yang menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Aku berlindung kepada-Mu dari tiap-tiap kejahatan orang yang jahat. Engkau juga yang memegang ubun-ubunnya. Engkau Yang Maha Awal, maka tiada sesuatu yang mendahului-Mu. Engkau Yang Maha Akhir, maka tidak ada sesuatu yang kekal di belakang-Mu. Engkau Yang Maha Zhahir, maka tiada sesuatu yang nampak di atas-Mu. Dan Engkau Yang Maha Batin, maka tiada sesuatu yang lebih lembut dan halus daripada-Mu. Maka tunaikanlah hutang dan kewajiban kami dan kayakan kami dari kefakiran jiwa.

Dari Kitab Al-Adzkar - Imam An-Nawawi, Bagian 1, Bab 60

Tidak ada komentar:

Posting Komentar